Rekrutacja 2016

W roku szkolnym 2016/2017 organizujemy nabór do jednej klasy pierwszej Gimnazjum Dwujęzycznego w Dębicy.

 

Ważne!

1. Jesteśmy szkołą niepubliczną prowadzoną przez Podkarpackie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych przy I LO im. Krola Władysława Jagiełły w Dębicy, posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.

2. Nie jesteśmy gimnazjum rejonowym.

3. Nauka w naszej szkole jest nieodpłatna.

 

Terminarz rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Regulamin rekrutacji. 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsca uznanego za wysokie w tych zawodach znajduje się:
tutaj

Test predyspozycji językowych