O nas

Gimnazjum Dwujęzyczne w Dębicy powstało z inicjatywy nauczycieli I Liceum Ogólnoksztalcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Organem prowadzącym szkołę jest Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władyslawa Jagiełły w Dębicy. Siedziba Gimnazjum mieści się w budynku I LO.
Szkoła na podstawie stosownej umowy korzysta nie tylko z sal i wyposażenia dydaktycznego, ale także merytorycznej opieki i wsparcia kadrowego Liceum. 
Gimnazjum Dwujęzyczne oferuje twórcze i innowacyjne podejście do nauczania wszystkich przedmiotów. Wykorzystanie znajomości języków obcych do nauki innych przedmiotów stanowi niepowtarzalną okazję zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności oraz znacznego wzrostu kompetencji językowych. Mamy przeświadczenie, że Gimnazjum Dwujęzyczne w Debicy z polskim i angielskim językiem nauczania przyczyni się do wszechstronnego rozwoju uczniów i umożliwi im niepowtarzalną drogę kształtowania swojej przyszłości.

Gimnazjum Dwujęzyczne przygotowaną przez siebie ofertę kieruje do Absolwentów szkół podstawowych położonych na terenie powiatu debickiego oraz sąsiednich miejscowości, a tym samym do ich Rodziców.

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne w Polsce jest regulowane przez szereg aktów prawnych, zarówno w randze ustawy, jak i rozporządzenia. Jednym z nich jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. nr 95, poz. 425, z późn. zm.), która sankcjonuje istnienie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie dwujęzyczne (art. 2) oraz podaje definicję oddziału dwujęzycznego, który rozumiany jest jako:

(…) oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających (art. 3, pkt 2b).

Nauczanie dwujęzyczne – CLIL to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.