Powiatowy Konkurs "Z językiem polskim za pan brat"

W etapie szkolnym konkursu można było zdobyć maksymalnie 29 punktów. Do zawodów etapu powiatowego zakwalifikowali się:

1.    Witold Rumin kl. I (25 pkt)

2.    Julia Kipa kl. I (21 pk

3.    Zuzanna Grecka kl. II (20,5 pkt)

                 Natalia Wielgus kl. I (20, 5 pkt)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 marca. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!