Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

24.11.2016 odbyła się XIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Uczestniczyło w niej 42 uczniów z 21 gimnazjów powiatu. Miłosz zajął miejsce w pierwszej dziesiątce, a Patryk w drugiej.

Miłosz Jędrzejczyk i Patryk Pociask z II klasy z dyplomami uczestnictwa w XIII Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Serdeczne gratulacje!